Kryptoměny v Africe jako alternativa upadajících místních měn

Kryptoměny získávají na popularitě také v Africe. Mnohé země regionu se potýkají s hyperinflací, která znehodnocuje místní měny tak, že se stávají téměř nepoužitelnými. Neblahým příkladem toho je Zimbabwe, kde inflace v roce 2008 dosáhla svého vrcholu 12,2 milionů procent. Když měny neplní svou funkci, nastupují alternativy a jednou z nich, kterou si Afričané rychle osvojují, jsou kryptoměny.

Podle údajů Světové banky patří Afrika a zejména její subsaharská část k regionům s nejmenší dostupností osobního bankovnictví. To je určitým způsobem regulováno a ne každý splňuje podmínky pro to, aby si mohl pořídit třeba účet v bance, nemluvě o získání půjčky. Naproti tomu pořízení elektronické peněženky a odeslání či přijmutí některé z kryptoměn není i s minimálním internetovým připojením zas takový problém. Stejně tak obchodování s kryptoměnami na burzách či využití kryptoměn v běžném platebním styku za služby a zboží zatím není nijak zvlášť upraveno zákony a to i navzdory varováním před riskantností investic do kryptoměn ze strany místních úřadů.

Vzhledem k využívání kryptoměn jako alternativního platidla roste i počet míst, kde lze jimi platit. Podle deníku The National například v Nigérii, nejlidnatější africké zemi, došlo v roce 2017 k nárůstu transakcí s kryptoměnami o 1500 procent, po Číně druhý největší nárůst. Využívány jsou zejména mobilní aplikace a to ať už k nákupu maloobchodního zboží či třeba platbě za dopravu. Podle sdružení GSMA, které reprezentuje zájmy stovek mobilních operátorů z celého světa, navíc patří sub-saharská Afrika k regionu, kde v následujících pěti letech poroste zájem o služby mobilních operátorů nejrychleji na světě.

Zájem o africký trh mají také některé společnosti stojící za kryptoměnami. Například Stellar Lumens uzavřel partnerství s Flutterwave, která poskytuje elektronické platební služby napříč Afrikou. Vzhledem k vysokým poplatkům při zasílání peněz ze/do zahraničí, které byly podle dat Světové banky v roce 2017 největší právě v Africe s hodnotami v mnoha zemích nad 10 % remitované částky, tak mohou kryptoměny tvořit ideální alternativu. Povětšinou jsou totiž transakční poplatky minimální a převody jsou mnohem rychlejší. Zpráva Světové banky také zmiňuje největší nárůst zasílání peněz do/ze zahraničí v roce 2017 právě v Subsaharské Africe

Nejen fundamentální důvody, ale i čistě spekulativní úmysly vyhnaly ceny kryptoměn v Africe v loňském roce mnohem výše než ve zbytku světa, a to až o 40 %. Jako důvod je uváděna nízká likvidita měn v regionu, kdy bylo možné ceny vzhledem ke zvýšené poptávce nadměrně nadsadit. Brzdou ve využívání kryptoměn v širším měřítku i mimo hlavní africká velkoměsta může být energetická náročnost. Výpadky elektřiny nejsou v Africe ničím nenormálním a silnou překážku tak tvoří zejména při těžbě kryptoměn. Negativním aspektem jsou i ICO mající původ v Africe, které patří v celosvětovém srovnání k těm nejméně úspěšným.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *