Jaká je promlčecí lhůta u půjčky?

Zapomínáte častěji na některé platby nebo splácení půjčky a věřitelé vás neupozorní, dokud váš dluh nenaroste do vysokých hodnot, abyste pak museli zaplatit i penále a pokutu? V tom případě by vás ještě před úhradou dluhu nebo jednáním s věřitelem mělo zajímat, zda vaše půjčka již nebyla promlčena.

Promlčecí lhůta půjčky je důležitá i pro věřitele - po jejím překročení již nemá právo dlužnou částku vymáhat. Druhů promlčecích lhůt je několik a mají různou délku, proto je dobré se v nich alespoň trochu orientovat.

Promlčecí lhůta půjčky se řídí občanským zákoníkem

Půjčky se řídí základní promlčecí dobou, kterou stanoví občanský zákoník. Ta je tříletá. Je stanovena ve smlouvě o půjčce a začíná dnem, kdy právo na úhradu mohlo být poprvé uplatněno. 

K promlčení závazku dojde po tzv. marném uplynutí tří let od přesného data splatnosti, tedy v případě, že věřitel tři roky po splatnosti půjčky nepodal žalobu na vrácení půjčky. Upomínky a výzvy k zaplacení nemají na tuto lhůtu žádný vliv.

Po promlčení nelze vymáhat splacení půjčky soudně

Promlčecí lhůta má důležitou roli při vymáhání splacení půjčky soudní cestou. Pokud je pohledávka promlčena a dlužník písemně namítne toto promlčení, nemá již povinnost uhrazení dluhu. Samotné právo na úhradu závazku tedy nezanikne, ale není možné domáhat se ho soudně. Dlužník by pak pohledávku musel uhradit dobrovolně, což naprostá většina dlužníků neučiní. Proto si věřitelé musí promlčecí lhůty hlídat a včas vymáhat nesplacené částky soudně.

Pozor na průběh promlčecí lhůty

Pokud v průběhu promlčecí lhůty nebyla pohledávka soudně vymáhána, bude posledním dnem této lhůty promlčena a dlužník již není povinen platit. Zaplatí-li však po uplynutí promlčecí lhůty, nemá nárok na vrácení financí.

V době, kdy běží promlčecí lhůta, mohou být provedeny právní úkony důležité pro uplatnění nároku soudní cestou. V době průběhu soudního řízení se promlčecí doba zastavuje po celou dobu řádného soudního řízení. Jak dlužníkovi tak věřiteli se proto sledování promlčecí doby rozhodně vyplatí.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *