Regulace kryptoprůmyslu by měla začít nejdříve na lokální úrovni, myslí si prezident Ruské asociace kryptoměn a blockchainu

Přinášíme rozhovor s prezidentem Ruské asociace kryptoměn a blockchainu (RACIB), Yuri Igorevičem Pripačkinem. Otázky směřovaly k fungování této organizace, vztahu s ruskou vládou, regulaci kryptoměn a technologie blockchainu a budoucnosti blockchainu.

Redakce: RACIB je relativně velká asociace. Jak dlouho již funguje a jaké byly doposud její největší úspěchy?

Yuri Igorevič Pripačkin: Asociace byla založena v říjnu 2017, aby pod svou střechou spojila představitele z kryptoprůmyslu a vytvořila v Rusku příhodné podmínky pro rozvoj nové kryptoekonomiky.

V prosinci 2017 členové RACIBu ve spolupráci s Právním výborem připravili návrh zákona, kterým se má regulovat činnost kryptoprůmyslu. Mnoho ustanovení návrhu zákona RACIBu bylo zahrnuto také do konečného dokumentu ruské Centrální banky, který je v tuto chvíli společně s návrhem Ministerstva financí hlavním návrhem zákona, u nějž se očekává přijetí v roce 2018.

Členové RACIBu se podílejí na práci expertních skupin, jejímiž členy jsou zástupci Centrální banky, Ministerstva financí a Státní dumy (pozn. ruského Federálního shromáždění), jejichž úkolem je diskuze nad právními normami, které by měly tvořit základ pro nové zákony. RACIB úspěšně plní svůj hlavní úkol a to informovat zákonodárce o pozici ruského kryptoprůmyslu.

Během šesti měsíců byl vytvořen tým profesionálů a expertů, kteří jsou aktivními subjekty v různých oblastech kryptoprůmyslu. To umožňuje RACIBu hovořit jménem celého tohoto sektoru namísto jeho jednotlivých částí. Naši zástupci jsou přítomni na každé významné události dotýkající se kryptoprůmyslu. Máme pobočky v různých částech Ruska a plánujeme otevření dalších kanceláří.

Redakce: Kdo stál za vytvořením organizace?

YIP: Iniciativa vzešla od klíčových subjektů ruského kryptoprůmyslu. Nápad na založení Asociace byl podpořen poradcem prezidenta Ruské federace, Germanem Klimenkem, který vedl dozorčí radu naší organizace, poradní orgán, který přijímá rozhodnutí o zásadních otázkách práce RACIBu. Členy dozorčí rady jsou pak známé osobnosti kryptoprůmyslu. Patří mezi ně Vladimir Gabrielyan, vice-prezident a technický ředitel Mail.ru, Vladimir Demin, poradce ředitele Vnesheconombank, Vladislav Martynov, člen dozorčí rady společnosti Etherium nebo Alexander Ivanov, zakladatel Waves Platform a mnoho dalších.

V představenstvu organizace pak figurují lidé, kteří si také získali autoritu a důvěru kryptoprůmyslu, jako například Zamir Akimov, výkonný ředitel kryptofondu NeuroDAO a jeden z nejaktivnějších ruských kryptonadšenců, Maxim Čerešnev, který reprezentuje naší organizaci v zahraničí nebo Denis Dušnov, ideolog implementace „escrow mechanismů“ a další profesionálové z oboru.

Redakce: Jaké byly vlastně nejnáročnější momenty při založení asociace?

YIP: Nezaznamenali jsme žádné zvláštní obtíže. Všichni pochopili, že je zapotřebí mít organizaci, která by reprezentovala zájmy tohoto průmyslového odvětví v dialogu se státem.

Hlavní výzvou v současnosti je to, jak ruským úředníkům podílejícím se na přípravě regulatorních pravidel sdělit jednoduchou myšlenku, že pokusy regulovat decentralizovaný průmysl užitím metody „olejové jehly“ jsou kontraproduktivní. Pokud chce stát lákat zahraniční investice a udržet domácí hráče kryptotrhu v rámci ruské jurisdikce, potom by měl vytvořit příznivé podmínky pro podnikání. Zákazy by měly být minimální a přístup k legislativě flexibilní. Jinak riskujeme vznik situace, kdy do Ruska zahraniční investoři nebudou přicházet a domácí subjekty vybudují svůj byznys v zemích s příznivějším legislativním prostředím.

Redakce: Zdá se, že se Asociace těší dobrým vztahům s ruskou vládou. Podporuje vláda dostatečně implementaci technologie blockchainu v různých oblastech lidských aktivit?

YIP: Náš vztah s ruskou vládou je pracovní. Jsme v procesu neustálého dialogu. Poslední dobou si stále více úředníků uvědomuje, že bez rozvoje inovativních technologií nemůže být naše země na seznamu vedoucích ekonomik světa. Rusko nicméně nestojí mimo světový vývoj. Navzdory tomu, že je ruský průmysl využívající technologii blockchainu poměrně mladý, zaměstnává více než dva miliony Rusů. To je víc lidí, než například působí v ruském vesmírném průmyslu. Tempo růstu ruské blockchainové ekonomiky je ročně více než stoprocentní. Je to dynamický a atraktivní průmysl jak pro subjekty v něm působící tak i soukromé investory do digitálních aktiv. Kryptoprůmysl je aktivně utvářen, o čemž svědčí zvyšující se počet registrovaných peněženek, nových technologií a investičních projektů, které spustily nebo plánují spustit ICO. V roce 2017 počet takových projektů v Rusku přesáhnul 1000. Od roku 2015, kdy se konalo první úspěšné ICO, do dnešní doby tyto projekty přinesly více než 5 miliard dolarů. To za situace, kdy jsme se minulý rok umístili druzí na světě, když ruské projekty získaly okolo 310 milionů dolarů, což je mnohem více než ruské investice do rizikového kapitálu. Jen projekty ze Spojených států přilákaly více investic (1,03 miliard dolarů), třetí byl Singapur (260 milionů dolarů).

Redakce: Jak obecně by měla vypadat legislativa regulující technologii blockchainu, pokud vůbec má být nějaká taková legislativa přijata? Měla by se zvýšit míra spolupráce na mezinárodní úrovni při přijímání takovéto legislativy nebo si myslíte, že současná úroveň mezinárodní spolupráce je dostačující pro to, aby přinesla dobré výsledky?

YIP: Klíčovým problémem při zavádění nových technologií je vytvoření právního rámce. Pakliže bude přijata adekvátní legislativa, kryptoprůmysl se bude vyvíjet, nadměrná regulace může vést k technologickému zaostávání Ruska.

20. února jsem se zúčastnil slyšení ve Státní dumě, kde hovořil také místopředseda ruské vlády Igor Šuvalov. Jeho pozice byla velmi blízká zájmům kryptoprůmyslu. Zejména řekl, že by právní předpisy neměly rigidně regulovat celý komplex vztahů, které vznikají mezi subjekty kryptoprůmyslu a neměly by být příliš detailní. Uvedl také, že právní normy navrhované státem by měly dotčeným subjektům poskytnout možnost jednat rychle a nezávisle bez nutnosti ohlížet se za sebe na „obušek“ státní regulace, kdy by hrozila aplikace různých zákazů. My tento názor plně sdílíme!

27. a 28. března proběhne v Moskvě kongres k technologiím blockchainu, kde bude přítomen jak RACIB, tak představitelé státu, mezi nimi i poradci prezidenta Sergei Glazyev a German Klimenko, zástupci Dumy a představitelé vlády Ruské federace a Centrální banky. Domnívám se, že společně budeme schopni nalézt přístupy k řešení problému digitalizace ruské ekonomiky, což uvedl i prezident Ruské federace ve svém nedávném sdělení Federálnímu shromáždění.

Pokud jde o mezinárodní regulaci kryptoprůmyslu, je dle mého názoru nutné se nejdříve zabývat tvorbou právních norem na úrovni místních jurisdikcí. Globální regulace může vycházet ze zkušeností samoregulačních orgánů, které hrají důležitou roli při minimalizaci rizik spojených se spouštěním blockchainových projektů, ICO, s prací s kryptoměnami a s těžbou.

Redakce: Kde vidíte blockchain za pět let, mohl byste odhadnout, které sektory budou mít z něj největší užitek?

YIP: Jsem si jist, že budoucnost bude pro technologii blockchainu pozitivní. Jeho masová implementace může zbavit svět byrokracie, korupce, nečestných voleb a nesplněných smluvních závazků. Pokud bychom hovořili o konkrétních oblastech hospodářství, primární uplatnění najde ve finančním a ekonomickém sektoru, informačních a komunikačních technologiích, obchodu, telemedicíně, vědě a průmyslu a v automobilovém průmyslu.

Struktura decentralizovaného digitálního registru umožňuje jeho využití všemi subjekty působícími na trhu současně, což značně usnadní a urychlí transakce a podnikání. Blockchain tak může zásadně ovlivnit celý princip tvorby a praxe byznysu na celém světě.

 

Yuri Igorevič Pripačkin vystudoval Moskevský letecký institut se specializací na radiotechniku. Je autorem více než 80 vědeckých prací a publikací a držitelem doktorátu v technických vědách. Šest let pracoval jako důstojník v ruské armádě, poté mimo jiné působil ve vedení Moskevské komoditní burzy. Od roku 1992 do roku 2017 byl zakladatelem, prezidentem, generálním ředitelem a předsedou představenstva poskytovatele internetových služeb OJSC Comcor. Stál u vzniku Ruské asociace kryptoměn a blockchainu (RACIB), ve které působí jako prezident.

Ruská asociace kryptoměn a blockchainu (RACIB) hájí zájmy kryptoprůmyslu v Ruské federaci. Přispívá k šíření a začlenění technologie blockchainu do ruského hospodářství. Poskytuje právní, technickou a metodologickou podporu za účelem definování, vytvoření a využití chytrých kontraktů. Provádí průzkumy trhu a vyhodnocování zkušeností společností s praktickým využitím a implementací technologie blockchainu. Asistuje vládě při vytváření a implementaci rozvojového programu pro technologii blockchainu v Rusku, stejně tak při tvorbě právního rámce dotýkajícího se emise a oběhu kryptoměn.

 

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *