Ripple pro kvalitní regulaci kryptoměn

Společnost Ripple vydala prohlášení, ve kterém vyjádřila svou podporu kvalitnější právní regulaci kryptoměn. Ripple svou podporu vyjadřuje dlouhodobě a konzistentně a to i v době, kdy byla regulace kryptoměn vnímána spíše negativně.

Dle Ripple by efektivní právní regulace měla řešit rizika, kterým jsou vystavení spotřebitelé a zároveň by neměla tlumit rozvoj podnikání. Je třeba se vyvarovat celoplošných zákazů a regulatorní úsilí napasovat na konkrétní situace. Tomu má napomoci celosvětová spolupráce při implementaci nových pravidel.

Ripple také vyzývá ke stanovení licenčních požadavků, které by chránily spotřebitele proti zneužití, zavedly by požadavky na boj proti praní špinavých peněz a oznamovací povinnost. Součástí by byly i opatření na posílení kyberbezpečnosti. Nové právní předpisy by se měly dotknout také likvidity, kdy by uznání potenciálu nových technologií mělo  snižovat překážky obchodu a zvyšovat finanční inkluzi. Bankám by měl být ukázán způsob, jak lze digitální aktiva vhodně využívat.

Právní regulaci kryptoměn podporuje i tvůrce Etherea Vitalik Buterin, který již v prosinci loňského roku uvedl, že by si představoval „nejen regulaci, ale tak použití technologií vládami.“ Jako pozitivní vidí regulatorní úsilí také Charlie Lee, který vytvořil dalšího kryptogiganta, Litecoin. Právní regulace dle něj může pomoci zejména usměrnit volatilitu. Jako pozitivní příklady jmenoval v prosinci loňského roku Japonsko a Koreu, kdy byl v těchto zemích tehdejší růst umocněn právě dobrým regulatorním prostředím.

Ripple již dříve několikrát zejména ústy svého šéfa Brada Garlinghouse přivítal regulatorní úsilí. Svou pozornost zaměřil zejména na ICO, které dle něj operují na divokém západě. Zároveň uvedl, že i přestože jsou mimo americkou jurisdikci, neznamená to, že jsou v právním vakuu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *