Banky v České republice si od kryptoměn drží odstup

Začátek roku byl ve znamení poklesu trhu virtuálních měn. Jedním ze zmiňovaných důvodů, které k tomuto poklesu pomohly, bylo i omezování nákupu kryptoměn kreditními kartami, ke kterému přistoupily některé finanční instituce. Mezi nimi byli i velikáni typu Bank of America, Citigroup, nebo JP Morgan Chase. V České republice ze strany bank k zákazu tohoto typu nedošlo, přesto je jejich  přístup ke kryptoměnám nanejvýš obezřetný.

Banky se totiž musí řídit platnou legislativou a zde zásadní roli hraje zákon proti praní špinavých peněz č. 253/2008 Sb. Ten bankám mimo jiné nařizuje vyhodnocovat, zda prováděné obchody nevykazují znaky podezřelého obchodu. Potvrzuje to i Markéta Dvořáčková z Equa Bank: „Platby související s kryptoměnami  monitorujeme a vyhodnocujeme. V případě, že dojdeme k závěru, že transakce je podezřelá, postupujeme v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb.“ Obecně Equa Bank platby klientů obchodujících s kryptoměnami neblokuje. „V době trvání obchodního vztahu však může být klient požádán o doložení podpůrných dokumentů a to v souladu s uvedeným zákonem“, dodává Dvořáčková.

K blokaci plateb z nebo na burzy virtuálních měn nepřistupuje ani Air Bank, jak potvrdila její mluvčí Jana Karasová. Stejně je na tom i Sberbank CZ, která však k platbám spojených s virtuálními měnami zaujímá obezřetný postoj. „Takové transakce banka průběžně vyhodnocuje a v odůvodněných případech přijímá operativní opatření a obchod neuskuteční. A to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb.“, sdělila tisková mluvčí Sberbank CZ Radka Černá.

Banky můžou některé platby zablokovat

Plošný zákaz plateb spojených s kryptoměnami neuplatňuje ani FIO banka. „Všechny takové transakce jsou ale monitorovány a může se stát, že i u nás dojde k blokaci konkrétní transakce“, varoval nicméně její mluvčí Zdeněk Kovář.

Možnost zablokování plateb v konkrétních případech vymezených zákonem z důvodu prevence praní špinavých peněz a financování terorismu připouští také MONETA Money Bank, byť se nejedná o blokaci čistě z důvodu souvislosti s virtuální měnou. „Monitorujeme veškeré transakce našich klientů, ať byly provedeny ve skutečných či virtuálních měnách. V případě jakýchkoliv pochyb o jakékoliv transakci jsme oprávněni ji důkladně prověřit a v případě zjištění nesrovnalostí zablokovat“, sdělil mluvčí MONETA Money Bank, Jakub Švestka.

Opatrnější přístup ke kryptoměnám zaujímá ČSOB. „Banka považuje obchody související s virtuálními měnami jako vysoce rizikové a směrem k těmto klientům a transakcím uplatňuje vyšší obezřetnost a kontrolu. Přijatá opatření jsou v souladu s platnou legislativou a mezinárodně osvědčenými postupy pro tuto oblast. Vůči poskytovatelům služeb spojených s virtuální měnou nebo subjektům obchodujících s virtuálními měnami banka aplikuje přístup založený na vyhodnocení rizik (RBA) jehož součástí je také hloubková kontrola rizikových klientů a transakcí,“ upřesnil mluvčí banky Patrik Madle.

Investičních produktů spojených s kryptoměnami je poskrovnu

Ruku v ruce s tímto opatrným přístupem bank v České republice vůči virtuálním měnám jde i omezená nebo žádná nabídka investičních produktů na ně navázaných. Banky neuvažují ani nad spuštěním služby úschovy virtuálních měn v peněženkách. Brání jim v tom rizikovost kryptoměn spojená s jejich vysokou volatilitou. Banky se tak drží tradičních investičních schémat, která nabízejí buďto konzervativní možnosti, jako jsou spořící účty, podílové fondy či dluhopisy a nebo lákají klienty na dynamičtější ale zároveň rizikovější investiční produkty jako například akcie a futures kontrakty, nikoliv však ty, kde by podkladovým aktivem byly kryptoměny.

Sberbank CZ navíc poukazuje na nedostatečnou poptávku po investičních produktech spojených s kryptoměnami. „Nezaznamenali jsme v současné době zájem ze strany klientů o platby kryptoměn prostřednictvím účtů vedených u naší banky. Nicméně považujeme kryptoměny za rizikové, proto do tohoto nástroje ani nenabízíme investice a ani do budoucna o tom neuvažujeme“, doplnila Radka Černá ze Sberbank CZ.

Na rizikovost investic do kryptoměn a produktů s nimi spojených upozorňuje také MONETA Money Bank: „Jelikož jsou virtuální měny v současnosti vnímány jako vysoce rizikové, nenabízíme v této oblasti našim klientům žádný konkrétní produkt,“ sdělil její mluvčí Jakub Švestka. Podobný názor má i jeho kolega z ČSOB Patrik Madle: „Našim hlavním cílem je klientům nabízet takové investiční produkty, které jejich prostředky zhodnotí, ale zároveň také ochrání. Žádná z virtuálních měn včetně Bitcoinu v současné době není dostatečně stabilizována a zejména z tohoto důvodu aktuálně takovýto produkt ČSOB nenabízí.“

Stejně tak banky s menším tržním podílem v České republice, Equa Bank, Air Bank a UniCredit Bank potvrdily, že v současné době produkty spojené s virtuálními měnami ve svém portfoliu nemají. Unicredit pak nabízí možnost investovat do konzervativních nebo progresivních investičních produktů jako například dluhopisy nebo akcie.

Otevřenější přístup k investičním produktům spojeným s kryptoměnami zaujímá FIO banka, která také eviduje mezi svými klienty o tyto produkty zájem, byť se nejedná o nic masivního. Na své online platformě pro obchodování nabízí například investice do burzovně obchodovaných fondů (ETF), které ve svém portfoliu mají společnosti nějakým způsobem zaangažované v kryptoměnách. Známějším produktem, k němuž mohou mít klienti FIO banky také přístup, je pak mimoburzovně obchodovaný fond GBTC (Bitcoin Investment Trust) s objemem ve správě okolo 1,7 miliardy amerických dolarů. „Investoři v této podobě nekupují samotný bitcoin, ale investují do instrumentu, jehož emitent nakupuje nebo prodává bitcoin dle obchodování daného instrumentu. Současně je emise obchodována na mimoburzovním, tedy méně regulovaném trhu (OTC) a obchoduje se s výraznou prémií vůči čisté hodnotě aktiv v majetku fondu,“ doplnil Zdeněk Kovář z FIO banky.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *