Náhledový obrázek článku Co dělat, když zaměstnavatel porušuje zákoník práce
3 min čtení 3.1.2018 v kategorii Chci vydělat, Výdělečná povolání

Co dělat, když zaměstnavatel porušuje zákoník práce

Byl jsi dosud spokojený se svým zaměstnavatelem, ale jeho přístup k tobě jako zaměstnanci se v poslední době změnil? Vyžaduje po tobě nově zaměstnavatel práci přes čas nad rámec stanovených hodin (§ 93 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce), zavádí noční směny ze dne na den (§ 94 bod 1,2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) bez povinné lékařské prohlídky nebo tě dokonce žádá, abys písemně souhlasil s vyplácením příplatků za přes časy, práci v noci, o víkendu a ve svátek (§ 114, § 115, § 116, § 118 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) čtvrtletně namísto řádného vyplacení mzdy po výkonu práce (§ 121, § 109, § 110 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) nejpozději však v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám vznikl nárok na mzdu včetně zmíněných příplatků? Nemáš se s kým poradit? Nevíš, co v takové pro tebe jistě nepříjemné situaci dělat?

Než se rozhodneš podat výpověď nebo než se necháš nově zavedeným pracovním tempem strhnout, bylo by vhodné promluvit si s nadríženým pracovníkem a zjistit důvody, které vedou zaměstnavatele k zavádění nočních směn. Proč nevyžaduje lékařskou prohlídku, která je v takovýchto případech povinná? Nachází se snad firma ve špatné finanční situaci, že po tobě zaměstnavatel požaduje souhlas s pozdním vyplácením příplatků? Zákoník práce tuto možnost nezná. Najděte společnou řeč. Snažte se domluvit. Společné řešení může být východiskem a běh firmy se tak vrátí či přiblíží původnímu stavu, nebude-li to možné, navrhni kompromis, který bude vyhovovat oběma stranám.

Výpověď z pracovního poměru s udáním důvodů

Až ve chvíli, kdy se zaměstnavatel staví k tvému návrhu řešení odmítavě, nepřipouští-li diskuzi, můžeš začít uvažovat o ukončení pracovního poměru formou výpovědi. Udělal jsi maximum pro to, abyste se dohodli a hájili tak sami sebe. Mnohdy se situace natolik vyhrotí, že je pro mnohé zaměstnance nepříjemné na pracovišti nadále setrvávat. Není výjimkou, že se změna firemní politiky a kultury negativně odrazí na fungování vztahů mezi kolegy. Jsi-li rozhodnutý podat výpověď, uveď výpovědní důvody a upřesni je paragrafy, které svým jednáním zaměstnavatel porušil.

Inspektorát práce

Není tvá vina, že zaměstnavatel porušuje zákon s předpisy a upírá ti tak tvá práva vycházející ze zákoníku práce. Rozhodneš-li se nastalou situaci dále řešit formou podání podnětu na Oblastní inspektorát práce, měl bys vědět, že inspektorát práce kontroluje dodržování povinností plynoucích z pracovně právních předpisů a ukládá pokuty v případě zjištění přestupku, správního deliktu. Inspektorát práce nevymáhá nároky zaměstnanců. V případě tvých nároků za zaměstnavatelem platí možnost obrátit se na soud.

V podnětu adresovaném inspektorátu práce je vhodné uvést paragrafy, které zaměstnavatel svým jednáním porušil. Doložíš-li svá tvrzení, zvýšíš pravděpodobnost, že podnět bude přijat a bude provedena kontrola. Termín zahájení kontroly je zpravidla do 5 měsíců, ve výjimečných případech i déle.

O přijetí podnětu a zahájení kontroly budeš informován písemně, pakliže podáš podnět jmenovitě. Součástí oznámení o přijetí podnětu je formulář o zproštění povinnosti mlčenlivosti. Vyplníš-li a odešleš tzv. zproštění zpět, bude moci inspektorát a též inspektor provádějící kontrolu uvést vaše jméno. V opačném případě bude zachována mlčenlivost úřadu. S výsledkem kontroly budeš samozřejmě též písemně seznámen. Zjistí-li se při kontrole zaměstnavatele a z předložených dokumentů, že došlo z jeho strany k porušení pracovně právních povinností, může být se zaměstnavatelem zahájeno správní řízení.

Důležité odkazy:

http://www.suip.cz/

Varování: Bankonaut může výrazně zlepšit tvou dlouhodobou finanční situaci.

Spravuj finance chytřeji

Hledání

Emailový kurz

50 rychlých tipů na okamžité zlepšení tvé finanční situace

Každý den 1 tip emailem.

Nejnovější komentáře

 • MBD u článku: Bitcoinová peněženka Arboletu

  "Také vlastním peněženku Arbolet a jsem nad míru spokojen, pokud hledáte al..."

 • MBP u článku: Bitcoinová peněženka Arboletu

  "Můžete si funkce Arboletu vyzkoušet sami zcela bezplatně po jednoduché regi..."

 • MBP u článku: Ledger zaznamenal loni rekordní zisk

  "Mám vyzkoušený Ledger Nano S. Je jednoduche se naučit ho instalovat, upgrado..."

 • MBP u článku: Bitcoinová peněženka Arboletu

  "Mám Arbolet vyzkoušený na vlastní kůži i finance už rok. Nahlédl jsem ta..."

 • Donator u článku: Jsou na vině včerejšího poklesu kryptotrhu bitcoinové futures?

  "Prostě klasická manipulace. Byla, je a bude. Futures jsou na to jak dělané. ..."