Jak zprávy o regulaci ovlivňují ceny kryptoměn

Mezi tržními cenami kryptoměn a zprávami informujícími o krocích a zásazích regulatorních orgánů existuje silná korelace. Tuto vazbu objevila nová analýza vypracovaná Bankou pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements - BIS), která byla publikována 23. září.

BIS empiricky zkoumala všechny zprávy o regulaci kryptoodvětví od počátku roku 2015 do konce června 2018, přičemž za kritérium vzala fakt, že zprávu o konkrétní aktivitě přinesla agentura Reuters. Celkem BIS identifikovala 151 takto oznámených aktivit regulatorních orgánů a zaznamenala také jejich nárůst v průběhu let. Nejvíce jich bylo v Číně, Indii, Japonsku, Velké Británii a Spojených státech.

Analýza zjistila, že trhy nejvíce reagují na zprávy týkající se právního statutu kryptoměn. Negativně trhy reagují na zprávy týkající se zákazů, týkající se možné aplikace právních předpisů o cenných papírech na kryptoaktiva a také na oznámení, že kryptoměny nebudou uznány za měnu. Naopak pozitivně trhy reagovaly na zprávy o tom, že vlády představily nové právní rámce již přizpůsobené kryptoprostoru.

Zpráva BIS dále uvádí, že silně nepříznivý dopad na trhy mají zprávy oznamující opatření činěná v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. AML/CFT - anti-money laundering/combating the financing of terrorism). Stejně tak nepříznivě působí zprávy o ostatních intervencích, které rovněž „limitují interoperabilitu kryptoodvětví s regulovaným finančním systémem.“

Naopak zcela zanedbatelný vliv na ceny kryptoměn měly zprávy, které přinášely nespecifická či všeobecná varování o rizikovosti kryptoměn, stejně jako zprávy oznamující možné, ale neurčité emise digitálních měn centrálních bank.

 

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *