Monero za 39 584 dolarů? Tendenční studie Satis Group postrádá reálný základ

Společnost Satis Group, která se zaměřuje na poradenství ICO projektů, vydala svou studii předpovědi vývoje kryptotrhu na následující roky. Vychází přitom z různých metod oceňování kryptoměn. V krátkodobém měřítku vidí jako hlavní katalyzátor ceny především nabídku a poptávku tvořenou spekulací, dlouhodobě však dle autorů studie převládne fundament jednotlivých kryptoměn.

Odhad růstu tržní kapitalizace vidí studie vcelku pozitivně. Za pět let by měla být dosažena meta 1,856 bilionů dolarů, za 10 let pak 3,577 bilionů, tedy téměř dvojnásobek. Oproti nynějším 236 miliardám se pak jedná o poměrně solidní růst. Zajímavý je fakt, že autoři predikují stabilní růst tržní celkové tržní kapitalizace, tedy bez období medvědího trendu delšího než rok.

Kapitál z offshore účtů

K tomu však v minulosti u kryptotrhu došlo, tedy v době, kdy na něm byl zcela dominantní bitcoin. V roce 2013 bylo tehdejší historické maximum na téměř 16 miliardách dolarů a následné došlo poklesu v roce 2014 a ještě větším propadům v roce následujícím. Jinak pro zajímavost graf vývoje kryptotrhu z konce roku 2013 a následujícího roku se v lecčems podobá grafu, který jsme mohli vidět od loňského podzimu až do dnešních dnů.

Autoři studie pak zvyšování tržní kapitalizace kryptotrhu, respektive hodnoty kryptoaktiv, které jí vytvářejí, dávají do souvislosti s přílivem nových investic. Více jak 90 procent z nich by mělo přitéct z offshore účtů, přičemž v současnosti se kapitál z tohoto zdroje podílí na kryptotrhu 38 procenty. Největší příliv kapitálu z offshore účtů má zaznamenat příští rok, kdy se jeho podíl má zdvojnásobit a dosáhnout 75 procent a to v souvislosti se zaváděním služeb úschovy a doprovodné péče o kryptoměny. Podobnou službu představila nedávno i jedna z největších světových kryptosměnáren Coinbase.

Od toho se odráží i predikce vývoje cen jednotlivých kryptoměn, kdy autoři z ne příliš jasných důvodů vycházejí z toho, že největší zájem bude o kryptoměny jako uchovatele hodnoty. Jinými slovy investoři budou chtít v kryptoměnách schovat své peníze. Ve studii jsou navrženy tři hlavní skupiny kryptoaktiv: měny, platformy a anonymní kryptoměny. A právě u třetí skupiny vidí největší potenciál k růstu. Naopak u platforem předpovídají pokles cen vybraných kryptoměn mimo ethereum a waves.

Anonymní kryptoměny v popředí

Anonymní kryptoměny považují autoři studie za určitý druh bitcoinu ve své počáteční fázi, kdy nástroje pro sledování transakcí nebyly dostatečně vyvinuty a jeho využití tak bylo oblíbené pro nelegální aktivity. Ty mají být i hnací silou pro nynější anonymní kryptoměny. Je to dáváno do souvislosti se zvyšujícím se tlakem na regulatorní požadavky obchodních kryptoplatforem a držení kryptoměn, čímž se celkově na kryptotrhu snižuje anonymita. Kryptoměny jako monero, zcash či dash však právě anonymitu nabízejí a jejich regulace, a případně zdanění zisků z nich, je proto mnohem těžší.

Autoři však opomněli uvést, že právě v důsledku regulace dochází k vyškrtávání těchto měn z tradičních kryptoburz. Typickým příkladem je Japonsko, které je v regulaci kryptoměn mnohem dále, než zbytek světa. Již nyní je obchodování s anonymními kryptoměnami málo likvidní, jak ostatně přiznává sama studie. Po jejich hromadném odlistování však může dojít k jejich naprosté ostrakizaci a to s sebou přinést stagnaci či dokonce pokles jejich ceny. Na druhou stranu likvidita by mohla být posilována širším využitím anonymních kryptoměn pro nelegální aktivity. Je však diskutabilní, zda by to mohlo vést k růstu jejich cen, který je ve studii zmiňován. Navíc s nástupem dalších anonymních kryptoměn, mohou ty současné v konkurenčním prostředí ztrácet na atraktivitě.

Celkově největší nárůst má zaznamenat monero, které je řazeno mezi anonymní kryptoměny. Příští rok má podle Satis Group růst o 1336 procent a za 10 let o 38 391 procent oproti dnešku s cenou téměř 40 000 dolarů. Zvyšovat se má jeho podíl v rámci anonymních kryptoměn a to až na 60 procent, přičemž postupně mají vznikat další projekty, které za 10 let budou tvořit přes 20 procent všech anonymních kryptoměn. Dash má příští rok růst o 55 procent a zcash o 473 procent.

Bitcoin na výsluní, ale…

V rámci skupiny měn dominuje jak jinak než bitcoin. Příští rok je očekáván nárůst o 367 procent, za 10 let pak má být hodnota bitcoinu 143 900 dolarů při růstu 1941 procent oproti současnosti. Z nejasných důvodů autoři do výčtu 10 kryptoměn v rámci této skupiny (respektive 7, jelikož zde figurují i 3 výše zmíněné anonymní kryptoměny) uvádějí i kryptoměnu decred (DCR), která spatřila světlo světa v roce 2016 a tržní kapitalizací se řadí až na 30. místo. Její vývoj vypadá z pohledu investora také optimisticky se 146procentním růstem příští rok a 2042 procent za 10 let.

Růst bitcoinu je dáván do souvislosti hned s několika faktory. Mezi nimi jsou zmiňovány zvyšující se likvidita a platební příležitosti, zvyšující se povědomí o značce bitcoinu, pozice bitcoinu jako měny pro obchodování s altcoiny, snižující se relativní volatilita, zlepšení kapacity sítě skrze vytvoření druhé vrstvy pro transakce a další. Některé tyto argumenty jsou však diskutabilní.

Jak se ukázalo, řešení škálovatelnosti bitcoinu dosti pokulhává za reálnou poptávkou a přichází se zpožděním, které může odradit velké množství potenciálních zájemců o implementaci bitcoinu jako platebního prostředku. Pokud se podíváme na graf delšího časového období vývoje ceny bitcoinu, nezdá se, že by se volatilita nějak významně zmenšila. Propady z historických maxim jsou vždy poměrně velké a i letos cena spadla o více jak 50 procent. S celkovým rostoucím zájmem o kryptoměny roste i počet obchodovaných párů hlavních altcoinů s fiat měnami, zejména dolarem, jenem, wonem a eurem. Proto lze očekávat, že tyto altcoiny (například XRP, litecoin, bitcoin cash a další) se budou postupně vymaňovat z vlivu bitcoinu. Růst ceny bitcoinu se vzrůstajícím zájmem o kryptoměny lze určitě očekávat, nicméně uvedené předpovědi se zdají být ve světle zmíněných argumentů příliš optimistické.

Cena XRP blízko 0

Naopak chmurnou budoucnost Satis Group předvídá XRP a bitcoinu cash. K bitcoinu cash pouze uvádí, že se jedná o kryptoměnu s potenciálně krátkou adopcí, která zdědila značku po měně, ze které se vyčlenila. Obchodování s XRP je popsáno jako nesprávné nebo zavádějící narážející na „přemrštěnou“ cenu s tím, že jeho použití není vyžadováno dokonce ani v jeho vlastní síti. Autoři předpokládají pokles bitcoinu cash příští rok o 54 procent, za 10 let pak 68 procent. U XRP predikují mnohem větší propad a to 90 procent příští rok a 99 procent za 10 let, kdy se má hodnota 1 tokenu XRP pohybovat okolo 0,004 dolarů.

Pokud jde o XRP, jedná se opět o mylnou argumentaci. Je to právě tento token, který funguje jako užitkový token poskytující likviditu při přeshraničních platbách mezi společnostmi z oblasti finančních služeb, snižuje náklady těchto převodů a zároveň je podstatně urychluje. Malou, ale do budoucna možná nezanedbatelnou část při zvyšující se adopci tvoří i poplatky z takovýchto transakcí. Navíc bankovní sektor je ten, kde se koncentruje nejvíce finančních prostředků a je to i oblast na kterou se XRP převážně orientuje.

Pochyby okolo studie

Studie navíc naprosto opomíjí vliv institucionálního kapitálu a derivátů. Ty jsou mnohými považovány za elementy, které skrze spekulaci tlačily v posledním roce ceny kryptoměn a především bitcoinu nahoru a následně i dolů. Vzhledem k silně spekulativnímu charakteru kryptotrhu tomu tak může být i nadále. Futures kontrakty, kontrakty na vyrovnávání rozdílů, burzovně obchodované fondy a další jsou nástroje, které pravděpodobně budou mít velký vliv na vývoj ceny kryrptoměn a argumenty uvedené ve studii se tak dostávají na druhou kolej. Podkladovým aktivem těchto derivátů je v rané fázi zejména bitcoin, ale lze očekávat větší rozšíření i na další.

Co přesně Satis Group sleduje touto 19stránkovou predikcí, lze jen spekulovat. Z veřejně dostupných zdrojů lze například dohledat, že jedním z klientů Satis Group je projekt Intercoin. Toto ICO se inspiruje protokolem Ripple, když jeho whitepaper doslova uvádí, že „konsenzuální protokol XRP a implementace blockchainu se dobře hodí na náš projekt.“ ICO Intercoinu je pak naplánováno na příští rok. Studie však může mít za cíl pouze tlak na cenu některých konkrétních aktiv zmíněných ve studii, a nebo může být součástí širšího PR projektu pro některou z kryptoměn.

To všechno jsou však jen úvahy bez reálného základu. Vzhledem k personálnímu složení a dosavadním aktivitám Satis Group není překvapením, že výsledky studie jsou zveřejněny v prominentních médiích jako například Forbes nebo Coindesk. Ty však bohužel zcela opomíjejí jakýkoliv kritický pohled a pouze přebírají údaje uvedené ve zprávě Satisu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *