Většina Britů o bitcoinu již slyšela, ale jen minimum z nich si ho koupilo

Britové, převážně ti nejmladší, považují bitcoin za atraktivní finanční alternativu a věří, že by se mohl stát tak běžným, jako jsou dnes hotovost a kreditní karty. Bitcoinový výzkum mezi britskými rezidenty provedla počátkem listopadu nadnárodní společnost YouGov, která má ústředí ve Velké Británii a zabývá se výzkumy trhu a datovými analýzami. Výsledky výzkumu publikovala na svém oficiálním webu 7. listopadu.

Výzkum odhalil pozitivní spotřebitelský sentiment vůči bitcoinu, a to i přes aktuální medvědí trh. Ze získaných dat vyplývá, že o této technologii již slyšelo 93 procent Britů. Ale pouze 4 procenta jsou si jistá, že rozumí „velmi dobře“ tomu, jak bitcoin funguje. Muži jsou si v tomto jistější, 33 procent mužů a pouze 12 procent žen uvedlo, že bitcoinu rozumí „poměrně dobře.“ Stejně tak jsou si v této otázce více jistí mladí lidé než starší generace.

Přestože téměř každý o bitcoinu slyšel, naprostá většina respondentů ho nevlastní. Celkově pouze 4 procenta respondentů nakoupila bitcoin, přičemž výrazně převažují muži: 6 procent dotazovaných mužů a pouze 1 procento žen. Z hlediska věku platí, že čím mladší věková skupina, tím více bitcoinových investorů se v ní nalézá. Ve věkové skupině 18 až 24 let nakoupilo bitcoin 9 procent Britů, ve skupině nad 55 let to však je pouze 1 procento. Ve slupině 18 až 24 let odpovědělo celých 36 procent dotázaných kladně na otázku, zda osobně znají někoho, kdo si někdy koupil bitcoin. Ve skupině nad 55 let tento dotaz kladně zodpovědělo pouze 7 procent respondentů.

Přestože držitelů bitcoinu je relativně málo, lidé věří, že role kryptoměn ve finančním systému se bude v budoucnu zesilovat. 21 procent respondentů si myslí, že se bitcoin stane mainstreamem a bude široce užíván tak, jako je užívána hotovost a platební karty. Tento názor je rovnoměrně rozložen mezi oběma pohlavími. Ovšem dvojnásobně více je skeptiků. Celých 43 procent respondentů nevěří, že by digitální aktiva někdy dohnala tradiční platební metody.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *