Zástupci evropského kryptoprůmyslu chtějí kvalitnější regulaci

Kryptoměnové společnosti Bitpanda a eToro, které mají své hlavní centrum podnikání v Evropě, volají po kvalitnější regulaci kryptotrhu. Dle zprávy agentury Bloomberg tak chtějí vnést na kryptotrh více transparentnosti a přilákat velké institucionální investory. Jednat by se patrně mělo o legislativní akty mířené čistě na kryptoměny, jelikož jejich nákup a prodej se určitými pravidly již řídí. Bitpanda a eToro by skrze takovýto právní rámec chtěly také vylepšit tzv. „know your customer“ pravidla (anglická zkratka KYC), což v praxi znamená důslednou identifikaci klientů platforem. Zlepšit by se měla také pravidla proti praní špinavých peněz.

V tuto chvíli Evropská komise v součinnosti s regulátory členských států EU zkoumá možnosti, zda by bylo možné aplikovat existující pravidla na obchodování s kryptoměnami nebo je alespoň modifikovat. V současnosti na unijní úrovni v platí směrnice o trzích finančních nástrojů, jejíž novelizovaná verze (tzv. MiFID II) vešla v platnost na začátku tohoto roku a změny jsou povinny členské státy transponovat do své národní legislativy. Směrnice vytvořila harmonizovaný právní rámec například pro obchodování s akciemi, dluhopisy nebo deriváty a její novelizovaná verze posiluje také pravidla KYC. Doplňuje jí nařízení o trzích finančních nástrojů, které je z pohledu evropského práva přímo účinné v členských státech EU a nevyžaduje tedy transpozici do národní legislativy. Tyto legislativní akty nicméně neregulují obchodování s kryptoměnami. S deriváty odvozenými i od kryptoměn, jako například kontrakty na vyrovnávání rozdílů (CFD) ale ano.

Obchodní platforma eToro, která má své sídlo na Kypru, se již pravidly vycházejícími z výše zmíněné směrnice řídí. Díky souladu s těmito pravidly má licenci kyperské Komise pro cenné papíry, na základě které operuje na evropském trhu. eToro má ve svém portfoliu také možnost nákupu akcií, komodit či měn, které jsou primárním důvodem licence a také dodržování přísných regulatorních požadavků. Kryptoměny nabízí svým zákazníkům až od roku 2017. I přesto se Iqbal Gandham, výkonný ředitel eToro, domnívá, že by případná regulace kryptotrhu neměla vzniknout pouze úpravou současných pravidel, nýbrž měl by se vytvořit rámec mířený čistě na kryptotrh. Jako možnou inspiraci uvádí Japonsko, které je průkopníkem legislativy zaměřené na kryptoměny a má také zavedeny silné samoregulační mechanismy.

Směnárna Bitpanda nabízí kryptoměny svým zákazníkům již od roku 2014, kdy byla založena. Jako taková se specializuje pouze na kryptoměny a do jaké míry a jakými pravidly se řídí lze dohledat pouze z její praxe a požadavků pro zákazníky, jelikož sama tuto informaci neuvádí. Její web pouze sděluje, že společnost byla založena po dlouhé době fáze vývoje v koordinaci s rakouskými úřady, kde má společnost své sídlo. Eric Demuth, který se podílí na řízení společnosti, uvedl, že nemá zájem na přesunu sídla společnosti Maltu, která poslední dobou zažívá příchody velkých společností kryptoprůmyslu, a že jeho společnost vede dialog s rakouskými regulátory. V březnu tohoto roku pak uvedl, že by bitcoin měl být regulován jako zlato. Již dříve z této společnosti zazněly hlasy o regulaci, která by vznikla primárně na úrovni EU namísto iniciativy tzv. „zezdola“, kdy by takovou legislativu přijalo jako první Rakousko.

Na evropské úrovni se nicméně některá pravidla týkající se kryptoměn zavádějí, byť jsou „rozmělněny“ ve stávající legislativě. Minulý měsíc Evropský parlament schválil novelu směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Ta se mimo jiné snaží o zavedení povinnosti řádné identifikace klientů z řad kryptoměnových burz a subjektů poskytujících úschovu kryptoměn v peněženkách, která by byla srovnatelná s opatřeními požadovanými po bankách, tedy pravidla, po jejichž jasném definování volají i Bitpanda a eToro. Evropská centrální banka zatím necítí potřebu nakládání s kryptoměnami nějak regulovat a její vyjádření jsou často ve spojení s varováním před rizikovostí investic do kryptoměn. V podobném duchu se neslo také nedávno vydané prohlášení evropských orgánů dohledu, konrkétně Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy, Evropského úřadu pro bankovnictví a Evropského úřadu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

Volání zástupců kryptoprůmyslu po určitém právním rámci speciálně pro nákup a prodej kryptoměn lze také vnímat jako snahu předejít možným situacím okolo kategorizace virtuálních měn, kdy se hovoří o různých pojmech jako komodita, měna, nehmotná věc a další, které mohou implikovat různé povinnosti pro platformy, kde lze tyto instrumenty obchodovat a pro obchodníky samotné. Stejně tak může dojít k situaci, kdy současné diskuze na evropské úrovni vyústí v návrh legislativy zcela nepříznivé pro kryptoměny a ICO projekty a proto včasné vznesení požadavků zainteresovaných subjektů dává smysl. Právní rámec by byl také signálem pro institucionální investory, že kryptoměnám je věnována potřebná pozornost ze strany regulátorů a že se to s ochranou investorů myslí vážně. Konkrétní návrhy, co by taková legislativa měla obsahovat nebo čeho se vyvarovat a co by si ze současných pravidel mohla vzít za své, zatím od dotčených společností veřejně nezaznívají. Na příkladu Bitpandy a eTora však lze vidět rozdílnost názorů a ujasnění postoje zástupců samotného kryptoprůmyslu nebude jednoduchá záležitost.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *